Psychologisch Onderzoek (Assessment)
Wist u dat door een psychologisch onderzoek (wordt tegenwoordig ook wel assessment genoemd) de kans op een juiste selectiebeslissing met ongeveer 50% toeneemt?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat er globaal 4 factoren een rol spelen bij selectie, die een maximale scoringskans geven van 75% (100% zekerheid is pas bereikbaar na een proeftijd van een jaar).

Als u zich beperkt tot één of twee gesprekken met een kandidaat is de kans op een goede beslissing ongeveer 15%. Als daarnaast ook uw bedrijfsleider of een externe deskundige een gesprek voert met zo'n kandidaat, stijgt het percentage naar 25%. Een persoonlijkheidsonderzoek levert nog eens 15% meer slagingskans op, maar uiteindelijk is het toch ook heel belangrijk om objectief vast te stellen of de kandidaat het gewenste of vereiste ontwikkelingsniveau heeft. De verschillende capaciteiten worden getest en de 'zekerheid' stijgt naar ± 75%.

PE Advies is partner van CEB SHL Talent Measurement, een organisatie, die instrumenten ontwikkelt en up to date houdt voor personeelselectie en -management. In meer dan dertig landen, verspreid over de hele wereld heeft CEB ruim 5500 klanten. De betrouwbaarheid en validiteit (voorspellende waarde) van deze instrumenten is ongeëvenaard hoog.

Bij PE Advies hebben kandidaten nauwelijks last van spanning of stress, omdat zij altijd de enige zijn en dus alle aandacht krijgen. Bovendien krijgen kandidaten door het laagdrempelige karakter van het kantoor het gevoel dat zij 'thuis' zijn. Lange wachttijden komen bij PE Advies niet voor; (uitgebreide) rapportage - indien gewenst - na één dag.Meer weten? Stuur een mailtje of bel 0621 244 299